Portada · Urbanisme · Subvencions - Urbanisme
Subvencions - Urbanisme

En aquest apartat podreu trobar les subvencions vigents de l'àrea d'Urbanisme.


SUBVENCIONS VIGENTS ANY 2018

Subvencions per a les urbanitzacions

Bases específiques
Convocatòria
Instància de sol·licitud
Dades bancàries (model 4)
Declaració responsable (model 5)
Memòria del projecte o activitat
Pressupost del projecte

- Document per a la Justificació de la Subvenció

 
^