Portada · Acció Social · Subvencions - Acció Social
Subvencions - Acció Social

<< Tornar a totes les subvencions

Ajudes i subvencions vigents de l'any 2019

Ajudes i subvencions tancades de l'any 2018

Ajudes i subvencions tancades de l'any 2017

AJUDES I SUBVENCIONS VIGENTS DE L'ANY 2019

Ajuts per al transport per a la Gent Gran (fins esgotar crèdit existent):

Bases específiques
Convocatòria
Formulari de sol·licitud


Ajuts al lloguer per a persones amb escassos recursos econòmics (fins esgotar crèdit existent):

Bases específiques
Convocatòria
Formulari de sol·licitud
Model de dades bancàries


Ajuts al servei de menjador de les escoles bressol (del 23 de maig al 25 de juny):

Bases específiques
Modificació de les bases
Convocatòria
Formulari de sol·licitud
Model de dades bancàries


Ajuts subministraments bàsics (fins esgotar crèdit existent):

Bases específiques
Convocatòria
Formulari de sol·licitud
Model de dades bancàries


Subvenció a Entitats de l'àmbit social (23 de maig al 25 de juny):

Bases específiques
Modificació de bases
Convocatòria
Instància (Model 1)
Memòria del projecte/activitat (Model 2)
Pressupost projecte/activitat (Model 3)
Dades bancàries (Model 4)
Declaració responsable (Model 5)

Document de justificació de la subvenció


Ajuts per a les activitats d'estiu (del 31 de juliol fins al 31 d'agost de 2019):

Bases específiques
Convocatòria
Formulari de sol·licitud


Tornar amunt(2)AJUDES I SUBVENCIONS TANCADES DE L'ANY 2018

Ajuts pel menjador a les escoles bressol - 2a convocatòria (del 6 de desembre al 7 de gener de 2019):

Bases específiques
Convocatòria
Formulari de sol·licitud
Document dades bancàries

Subvencions pel foment del lloguer social - 2a convocatòria.  (del 16 d'octubre al 14 de novembre):

Bases generals
Model de sol·licitud
Convocatòria


Ajuts pel Lloguer (convocatòria finalitzada):

Bases ajudes al lloguer
Convocatòria
Formulari de sol·licitud


Ajuts Subministraments Bàsics (convocatòria finalitzada):

Bases ajudes subministraments bàsics
Convocatòria
Anunci BOP de l'aprovació
Formulari de sol·licitud


Ajuts d'Àmbit Social (termini fins al 13 d'octubre):

Bases subvencions d'àmbit social
Convocatòria
Instància de sol·licitud
Dades bancàries
Declaració responsable


Ajuts per a les activitats d'estiu (convocatòria finalitzada):

Bases específiques
Convocatòria
Formulari de sol·licitud
Document de dades bancàries


Ajuts pel menjador a les escoles bressol (convocatòria finalitzada):

Bases específiques
Convocatòria
Formulari de sol·licitud
Document de dades bancàries


Ajuts per a persones amb discapacitat (PUA):

Més informació
Normativa aplicable

Formulari per presentar les sol·licituds


Ajuts per al Transport per a la Gent Gran (convocatòria finalitzada):

Bases específiques
Convocatòria
Formulari de sol·licitud


Subvencions del Departament d'Habitatge per al pagament del lloguer 2018 (convocatòria finalitzada):

Més informació


Subvencions pel foment del lloguer social.  (del 18 de juny al 17 de juliol)
:

Bases generals
Model de sol·licitud
Convocatòria


Subvencions per prestacions econòmiques de caràcter social:

Bases generals


Ajuts individuals de menjador escolar del Consell Comarcal (curs 2018-19)

Bases generals
Model de sol·licitud


Tornar amunt(3)AJUDES I SUBVENCIONS TANCADES DE L'ANY 2017

Termini de presentació de sol·licituds per subvencions al lloguer per a l'emancipació dels joves del 8 de novembre al 7 de gener:

Bases reguladores


Termini de presentació de sol·licituds per ajudes per a activitats estiu del 10 d'agost al 12 de setembre:

Bases reguladores


Termini de presentació de sol·licituds per ajudes al pagament de l'IBI del 13 de maig al 13 de juny:

Bases reguladores


Ajudes atorgades en l'any 2017:

Entre el conjunt de línies d´ajut atorgades pels serveis socials de l´ajuntament d´Arenys de Munt, durant l´any passat s´han destinat 40.470 € a finançar els 701 ajuts diferents que es resumeixen a la taula que figura a continuació:

Els beneficiaris d´aquests 701 ajuts socials han estat 212 famílies diferents d´Arenys de Munt. La família amb més suport dels serveis socials ha rebut 14 ajuts diferents per un import total de 1.565 €. La població d´Arenys de Munt, segons el padró a 31 de desembre de 2017, era de 8.931 habitants.

Aquestes dades indiquen que el govern municipal continua donant compliment als compromisos del Pla d´Actuació Municipal 2015-2019, concretament pel que fa als objectius estratègics “02-Donar suport a les famílies més desafavorides” i “46-Mantenir i ampliar polítiques de comunicació i transparència”.


Subvencions atorgades en l'any 2017:

 
^