Portada · Alcaldia · Regidoria de municipalitzacions
Regidoria de municipalitzacions

La regidoria de municipalitzacions es crea al desembre de 2015 amb els següents objectius:

. Garantir i donar impuls a la gestió eficient, pública, integrada i participativa dels serveis que actualment ja són de gestió municipal.  La regidoria reforçarà la gestió pública dels serveis mantenint-los i desenvolupant-los amb la implicació directa de la població i les entitats en la seva planificació i control col·lectius, prioritzant la gestió directa dels serveis públics.

. Analitzar i avaluar les formes de gestió dels serveis per garantir el control directe i la plena capacitat de decisió públiques, la gestió de proximitat i que es defensin els drets de les treballadores i treballadors, amb una especial èmfasi en la sostenibilitat econòmica d´aquests serveis a llarg termini.

. Donar suport i realitzar el seguiment de la tasca que realitza la societat municipal de Gestió Urbanística i Serveis d'Arenys de Munt, s.a. (GUSAM). La regidoria es configura com un pont que treballa tranversalment des de l'ajuntament per transmetre les directrius dels serveis a la societat i al manteix temps com a portaveu de la societat en l'ajuntament per tal de procurar en tot moment la viabilitat dels serveis que gestiona.

. Vetllar pel control públic, l´ètica i la responsabilitat social de les empreses adjudicatàries en tot allò que té a veure amb les contractacions públiques prioritzant en tot moment la garantia de treball digne i de qualitat.

 
^