Portada · Alcaldia · Regidoria de transparència
Regidoria de transparència

Creada al desembre de 2015, la Regidoria de Transparència té l'objectiu de fer arribar a la ciutadania tota la informació pública sobre el consistori i la gestió municipal com a garantia per al foment de la participació i de l'activitat pública transparent. Són tasques que es assumeix la regidora:

· Garantir l'accés a la informació pública, creant i mantenint de forma permanent el portal web i altres espais d'informació així com les vies en què els ciutadans poden demanar-la.

· Posar a l'abast de la ciutadania i l'equip de l'ajuntament eines per a la publicitat, el control i seguiment de la gestió pública.

La transparència en la gestió municipal és senyal de la qualitat democràtica de l´Ajuntament.

Accedeix al text complert de la Llei de Transparència: LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

^