Portada · Altres serveis · Jutge de pau
Jutge de pau

El Jutge de Pau es tracta d´un òrgan judicial proper al vilatà o vilatana que duu a terme funcions jurisdiccionals.

Des del Jutjat de Pau s´aposta per la convivència entre veïns, així que les diferents disputes s´intenten solucionar mitjançant la comprensió i l´acord entre les parts.


Algunes de les seves funcions són:

  • Registre Civil
  • Conciliació
  • Mediació
  • Competències d´urgència en matèria penal
  • Competència en causes civils de menor importància
  • Assistències en qüestions familiars i en labors socials


Us pot interessar:

 
Dades del servei

Jutge de Pau: Antoni Marpons i Colomer

Jutge de Pau substitut: Albert Larruy Ubach

Secretària: Montse Simó

Adreça: Rial Bellsolell, 5, 1r - 08358 Arenys de Munt

Telèfon: 93 793 88 88

Fax: 93 793 88 88

Correu electrònic: jutjatdepau@arenysdemunt.cat

Horari del jutge: dimarts de 10 a 14 h i de 19 a 21 h, i dijous de 10 a 14 i de 19 a 20 h

^