Portada · Espai públic · Brigada municipal
Brigada municipal

Les  actuacions que realitza la brigada municipal son molt diverses:

 1. Via pública:
  - Arranjaments de paviments de calçada o voreres de carrers o places
  - Reparacions de clavagueram
  - Col·locació de mobiliari urbà com poden ser pilones, bancs, papereres, jocs infantils a diferents places
  - Senyalització viària, en col·laboració amb la policia municipal
  - Pintura viària
  - Manteniment de la riera a nivell de neteja, condicionament de la sorra i reg
  - Neteja diària dels carrers del poble i quinzenal a les urbanitzacions
 2. Edificis municipals:
  La brigada municipal realitza moltes actuacions dintre dels edificis municipals, tant de manteniment com de nova creació.Les principals tasques van a nivell de reparacions, pintura, col·locació de llum, neteja
  - Pavelló municipal
  - Camp de fútbol
  - CEIP Subirans i CEIP Sant Martí
  - Escorxador
  - Biblioteca
  - Pista municipal
  - Can Borrell
  - Can Matalí
  - Centre social de Torrentbó
  - Sala Municipal
  - Sindicat
 3. Festes i Actes en general:
  La brigada municipal col·labora en el muntatge i desmuntatge de diferents actes i festes organitzats per l´Ajuntament o per diferents entitats. En el que portem d´any s´ha participat en:
  - Festa fi d´any
  - Nit de naps
  - Cavalcada de reis
  - Festa dels Tres Tombs
  - Festes del Remei
  - Acte de la Coral del Remei
  - Festa del jubilats
  - Festa Fi de curs del Ceip Sant Martí
  - Festa Fi de curs del Ceip Subirans
  - Festa de Sant Joan
  - Col·locació del toldo a la plaça de l´Església per la trobada de la gent gran
  - Festa  multi-cultural
  - Fira de la Cirera
  - Breda de la Plaça
  - Breda del Sindicat
  - Breda de l´Eixampla
  - Breda del Pi Gros
  - Breda de Tres Turons
  - Festival de Can Sala de Dalt
  - Concerts de la “Rierada”
  - Fira de l´11 de setembre
  - Preparació de la sala municipal per conferències, presentacions, xerrades, exposicions vàries
  - Col·laboració en les Pujades al Pollastre (amb cotxes de competició)
  - Preparació de la sala de plens de Can Borrell per plens, casaments, xerrades...
^