Portada · Gent Gran · Ajudes a la gent gran
Ajudes a la gent gran

Les ajudes a les persones grans estan proporcionades per l´àrea de Benestar Social en col·laboració amb Gent Gran i inclouen diverses oportunitats de recolzament econòmic i de serveis orientades a facilitar el dia a dia.

Servei de teleassistència domiciliaria

Destinat a totes les persones que viuen soles amb problemes de salut o mobilitat i/o persones que visquin en companyia d´altres persones que també tinguin dificultats. Es un servei que té l´objectiu de donar seguretat, tranquil•litat i acompanyament, que funciona les 24 hores del dia i els 365 dies de l´any. Funciona a través de la línia telefònica i permet a l´usuari, davant una situació d´emergència, tan sols prement un botó, establir contacte verbal directe i immediat amb una central receptora, que li oferirà la resposta més adient a les seves necessitats. Per a més informació, cliqueu aquí.

Serveis d'atenció domiciliaria

Té com a finalitat permetre el manteniment en el propi medi d´aquelles persones i famílies que pateixen algun element de dependència o alguna limitació. Consisteix en un conjunt d´activitats que es realitzen a la llar de l´usuari, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a persones o famílies en situació de manca d´autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials. Per a més informació, cliqueu aquí.

Ajudes tècniques

El servei de préstec d'ajudes tècniques de l´Ajuntament d´Arenys de Munt facilita/presta aparells per millorar la vida diària i fer les activitats quotidianes. S'ofereix la cessió de les persones dependents, entre d´altres, caminadors, agafadors, cadires de dutxa,  etc.

Pensió no contributiva per jubilació

Prestació econòmica individualitzada de caràcter periòdic a favor de persones més grans de 65 anys sense recursos econòmics suficients i que no puguin acollir-se al sistema contributiu de pensions. La quantia de la prestació, atorgada per la Generalitat de Catalunya, és variable i depèn dels ingressos personals de la persona sol·licitant i dels ingressos dels familiars amb qui convisqui.

Ajut pel manteniment de despesses bàsiques de la llar

Prestació permanent de dret subjectiu per a aquelles persones que, tot i ser pensionistes de les prestacions de mort i supervivència del sistema de la Seguretat Social, no poden atendre, amb els seus ingressos, les despeses pròpies del manteniment dels serveis de la llar habitual que compartien amb la persona causant. L'ajut és titularitat de la Generalitat de Catalunya i té com a objectiu permetre a la persona sol·licitant conservar una vida independent.

 
^