Portada · Participació · Consell del Poble
Consell del Poble

El Consell del Poble és l'òrgan de participació on representants de la ciutadania debaten amb responsables polítics i tècnics municipals els assumptes públics del poble.

La finalitat del Consell del Poble, com a principal òrgan de consulta, participació i debat, és assistir, fer propostes i assessorar als poders públics municipals i implicar de la millor manera possible el conjunt d´agents institucionals i individuals en l´activitat municipal per tal de potenciar la màxima participació en el futur de la vila.


Consell del Poble


Vols ser membre del Consell del Poble? Inscriu-te amb el següent formulari: 
Dades de contacte

Consell del Poble

Regidora: Montserrat Batista Alsina

Tècnica: Gemma Garcia

e-mail: participacio@arenysdemunt.cat

Telèfon: 93 793 79 80

Fax: 93 795 06 30

^