Aclariment sobre els festius locals d'Arenys de Munt

Última revisió 25-02-2022 12:04
25/02/2022

El Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en sessió de data 8/7/2021, va aprovar com a festius locals d’Arenys de Munt per a l’any 2022 els dies 25 d’abril (dilluns) i 11 de novembre (divendres).

No obstant això, a l’Ordre EMT/226/2021, de 3 de desembre, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2022 (DOGC núm. 8559, de 9/12/2021), dictada pel Conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, hi havia un error en un dels dies festius.

Finalment, avui s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la correcció d’aquest error (DOGC núm. 8614, de 25/2/2022).