Calendari fiscal 2019

Descripció Data inici voluntària Data fi voluntària / Domiciliació

Impost sobre béns immobles urbans - 1a fracció - domiciliat

Taxa ocupació via pública. Taules i cadires - 1a fracció - domiciliat

  02/05/2019
Impost sobre vehícles de tracció mecànica de 01/3 a 02/5/2019 01/04/2019

Impost sobre béns immobles urbans - 2a fracció - domiciliat

Taxa ocupació via pública. Taules i cadires - 2a fracció - domiciliat

de 02/05 a 02/07/2019 01/07/2019

Impost sobre béns immobles urbans - no domiciliat

Taxa per gestió de residus domèstics

Taxa per gestió de residus comercials

Taxa servei de cementiri municipal

Taxa per entrada de vehicles-guals

Impost béns immobles de característiques especials                                                              

Taxa ocupació via pública. Taules i cadires - no domiciliat

de 02/05 a 02/07/2019 01/07/2019

Impost sobre béns immobles urbans - 3a fracció - domiciliat

  01/10/2019

Taxa ocupació via pública. Taules i cadires - 3a fracció - domiciliat

  01/10/2019

Impost sobre béns immobles urbans - 4a fracció - domiciliat

  02/12/2019

Impost sobre béns immobles rústics

Impost sobre béns immobles rústics construïts

de 05/09 a 05/11/2019 04/11/2019

Impost sobre activitats econòmiques

de 19/09 a 19/11/2019 04/11/2019
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 03-08-2020 11:23