Calendari fiscal 2022

Descripció

Data inici vol.

Data fi vol. / domi.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – NO DOMICILIATS

2/5/2022

5/7/2022

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – 1a FRACCIÓ-DOMICILIATS

         

2/5/2022

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – 2a FRACCIÓ-DOMICILIATS

         

1/7/2022

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – 3a FRACCIÓ-DOMICILIATS

         

1/9/2022

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – 4a FRACCIÓ-DOMICILIATS

         

2/11/2022

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS

1/9/2022

4/11/2022

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS

1/9/2022

4/11/2022

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

4/3/2022

5/5/2022

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

16/9/2022

16/11/2022

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS

2/5/2022

5/7/2022

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS

2/5/2022

5/7/2022

TAXA PER SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL

2/5/2022

5/7/2022

TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS

2/5/2022

5/7/2022

IMPOST BÉNS IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS

2/5/2022

5/7/2022

TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. TAULES I CADIRES – NO DOMICILIATS

2/5/2022

5/7/2022

TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. TAULES I CADIRES – 1a FRACCIÓ-DOMICILIATS

         

2/5/2022

TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. TAULES I CADIRES – 2a FRACCIÓ-DOMICILIATS

         

1/7/2022

TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. TAULES I CADIRES – 3a FRACCIÓ-DOMICILIATS

         

13/10/2022

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 23-01-2023 11:30