Calendari fiscal 2020

Descripció Data inici voluntària Data fi voluntària / Domiciliació

Impost sobre béns immobles urbans - 1a fracció - domiciliat

Taxa ocupació via pública. Taules i cadires - 1a fracció - domiciliat

  04/05/2020
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 2/3/2020 4/5/2020

Impost sobre béns immobles urbans - 2a fracció - domiciliat

Taxa ocupació via pública. Taules i cadires - 2a fracció - domiciliat

  01/07/2019

Impost sobre béns immobles urbans - no domiciliat

Taxa per gestió de residus domèstics

Taxa per gestió de residus comercials

Taxa servei de cementiri municipal

Taxa per entrada de vehicles-guals

Impost béns immobles de característiques especials                                                              

Taxa ocupació via pública. Taules i cadires - no domiciliat

4/5/2020 6/7/2020

Impost sobre béns immobles urbans - 3a fracció - domiciliat

  1/9/2020

Taxa ocupació via pública. Taules i cadires - 2a fracció - domiciliats

  01/10/2020

Impost sobre béns immobles urbans - 4a fracció - domiciliat

  2/11/2020

Impost sobre béns immobles rústics

Impost sobre béns immobles rústics construïts

4/9/2020 5/11/2020

Impost sobre activitats econòmiques

18/9/2020

18/11/2020

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-01-2021 13:51