Associació ADM

Fomentar i promoure la participació ciutadana. Enfortir la democràcia, l'acció social i la política municipal. Defensar els valors de Catalunya, els de la llibertat i els de la igualtat. Impulsar la convivència, la tolerància i la cohesió social. Motivar i potenciar els vincles entre l'associacionisme. Crear un fòrum de debat per la regeneració i la dinamització política. Desenvolupar l'investigació i la recerca, donant suport al coneixament i a les noves tecnologies. Aplicar la creativitat i la innovació. Difondre i divulgar el coneixament, la cultura, la història, les tradicions i el patrimoni. Treballar per el progrés i el desenvolupamnet de la qualitat de vida de tots els aranyencs. Incidir en l'acció humanista i la millora de la imatge. Elaborar propostes i mocions d'interès local. I el compromís en la divulagció de la informació concisa entenedora i clara.

Rial Bellsolell,1, 1r 3a 08358 - Arenys de Munt

696779267

Xavier Oller

Imatges

Última revisió 2022-01-25 09:58:52