Àngels Castillo i Campos

Regidora a l'oposició

acastillo@ademunt.cat

Treballa com a funcionària de carrera a l'Ajuntament de Mataró des de fa 20 anys. Ha estat nou anys gerent d'una empresa pròpia en el ram del tèxtil i ha desenvolupat diferents tasques professionals com a administrativa i responsable de producció. Ha exercit de dissenyadora i responsable d'equips personals.

Apassionada pel treball amb les persones amb l'objectiu de contribuir a millorar el conjunt de la societat. Activista ferma durant la dictadura defensant les llibertats dels partits polítics acompanyada del seu pare, que li va transmetre el valor del compromís per la lluita contra les injustícies socials, les desigualtats i la pobresa.

A nivell polític és membre de la Comissió Executiva de la Federació del PSC Maresme, consellera de la Federació i primera secretària de l'Agrupació Socialista d'Arenys de Munt.

Grau en gestió hotelera i turística i màster en Turisme.

 

Retribucions

CONCEPTES  Agost '20  Setembre '20 Octubre '20 Novembre '20 Desembre '20 Gener '21 Febrer '21 Març '21 Abril '21 Maig '21 Juny '21 Juliol '21 Total Acumulat
Dietes meritades 0 355.00 460.00 250.00 0 460.00 - - - - - - 1.525.00
Dietes abonades 0 355.00 450.00 250.00 0 450.00 - - - - - - 1.505.00
Despeses de telefonia 20.59 17.89 19.49 27.25 25.51 16.78 - - - - - - 127.51
Total despesa 20.59 372.89 469.49 277.25 25.51 466.78 - - - - - - 1.632,51

  

Declaració de patrimoni

 Patrimoni  
Patrimoni immobiliari

Pis (50%) / Arenys de Munt / 1994
Casa / Orcera / 1995

Vehicles Seat Ibiza 1200-TSI  / 2017
Dipòsits, valors, participacions i anàlogues Dipòsit a La Caixa (50%)

 

 

 

 

 

 

Declaració d'activitats

 Càrrec  Definició
Regidora a l'oposició  
Tècnica de participació ciutadana a l'Ajuntament de Mataró Altres activitats públiques compatibles
Àngels Castillo i Campospsc
Última revisió 22-02-2021 10:21