Cessió d'espais

Servei que s'encarrega de gestionar la cessió d'espais municipals per a la celebració de reunions, trobades, pràctica esportiva, etc.

Línies de servei:

  • Lliurament de claus i control de la cessió
  • Manteniment de les instal·lacions

Persones destinatàries

Aquest tràmit permet demanar la cessió d'ús o el lloguer d'instal·lacions, infrastructures o de materials de titularitat municipal per a ser utilitzades per entitats, empreses del municipii que ho sol·licitin, sempre que compleixin amb la legislació aplicable i amb les taxes que corresponguin.

Punts de prestació

Cost per a l'usuari

El cost per l'usuari d'aquest serveis està regulat a les ordenances fiscals 16 i 30.

Unitat responsable

OAV - Ajuntament

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-01-2021 12:33