Dades d'atur de setembre de 2020

Última revisió 05-10-2020 08:48
04/10/2020

Aquest setembre l’atur registrat s’ha reduït en 9 persones. Aquesta bona dada encara no compensa les pujades dels mesos anteriors, especialment d’abril i maig. Respecte del setembre de 2019, l’atur ha augmentat en 115 persones.

Quadre 1: Variació mensual de l’atur des del 2014

Dades d'atur setembre 2020 - 2

El descens de l’atur respon a la reducció de la desocupació en el sector industrial i els serveis vinculats a la indústria.

A Arenys de Munt no trobem un nombre similar de persones aturades des del març de 2017, i des de l’any 2016 per trobar un setembre amb unes dades per sobre de les 500 persones.

Recordem que les dades d’atur no contemplen els treballadors que han estat objecte d’un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) i no tenim dades dels treballadors que s’han reincorporat a l’activitat un cop finalitzat l’estat d’alarma.

Gràfic 1: volum d’aturats el mes de setembre

Dades d'atur setembre 2020 - 3


Atur a Arenys de Munt i els altres àmbits de referència

A Arenys de Munt i al total de Catalunya s’ha reduït el nombre de persones en situació d’atur respecte de l’agost; a la comarca i la demarcació de Barcelona ha augmentat. En tots els casos les xifres de l’atur registrat són superiors a les que veiem el mes de gener de l’any passat.

Quadre 2: Aturats del mes i comparativa territorial

Dades d'atur setembre 2020 - 4

L’evolució anual del nombre de persones en situació d’atur al llarg del darrer trimestre del 2019 i els tres trimestres del 2020 és ascendent.

Gràfic 2: Evolució de l’atur al municipi en els darrers 12 mesos

Dades d'atur setembre 2020 - 1


Font de les dades: 
Observatori del Treball i Model Productiu. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya.
Nota d’atur registrat de setembre de 2020.
Dades d’atur per municipis i comarques, setembre 2020
Consultes interactives del mercat de treball i relacions laborals: atur registrat i demandes d’ocupació, setembre 2020

Dades d'atur setembre 2020
Dades d'atur setembre 2020