Transparència


Transparència. Qui som?

L'Ajuntament d'Arenys de Munt té un ferm compromís amb la transparència, i per això aposta per oferir a cadascuna de les seves seccions web el màxim d'informació possible respecte al funcionament de l'Administració de cara als ciutadans i ciutadanes i fer-los-en partícips.

En aquesta àrea podeu trobar agrupada tota aquella informació orientada a transmetre dades de transparència de l'Ajuntament d'Arenys de Munt.

 


 

AlcaldiaDemaneu hora per parlar amb l'alcalde

Agenda de l'alcalde

 

 

 


 

 


 

Plens Municipals

Junta de Govern Local

Govern Obert

Ordenances reguladores

Decrets

Expedients sancionadors

PAM: Pla d'Actuació Municipal 2015-2019

Dietes dels càrrecs electes 2020
 


 

Acció SocialAjudes i subvencions

 

 

 

 

 


 


 

ComunicacióDades econòmiques

Valoració dels serveis, queixes i/o suggeriments

Catàleg de Serveis

Estudi del lloc web arenysdemunt.cat 2016-2019

Projecte Ràdio Arenys de Munt 2017-2020

Campanyes publicitàries institucionals


 


 

Contractes, convenis i subvencionsConvenis i subvencions

Informació de la contractació pública

Relacions de contractes

Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023

Subvencions vigents i tancades


 

 


 

Economia i HisendaCalendari fiscal

Compte general

Contractacions realitzades

Convenis de col·laboració

Dietes dels càrrecs electes

Endeutament municipal

Estabilitat pressupostària

Execució mensual del pressupost

Execució trimestral del pressupost

Indicadors econòmics

Inventari municipal

Modificacions de crèdit

Ordenances fiscals

Pressupostos municipals

Terminis de pagaments a proveïdors

 


 

Espai PúblicNeteja viària realitzada

 

 

 

 


 

 


 

FestesDespeses de la Festa Major 2018

 

 

 

 


 

 


 

ParticipacióEstudi de satisfacció amb Arenys de Munt

Processos oberts en DECIDIM

Propostes d'actes per afegir a l'agenda municipal

Queixes i suggeriments

Participa al Consell del Poble

Pressupost Participatiu 2019

Pressupost Participatiu 2018

Pressupost Participatiu 2017
 


 

PersonalRecursos humans

Retribucions, indemnitzacions i dietes dels empleats públics

Resolucions sobre el règim d'incompatibilitats dels empleats públics

Retribucions del personal directiu, càrrecs de confiança i/o assessors dels grups polítics, funcions i currículum

Convenis, acords, pactes de caràcter funcionarial, laboral o sindical

 

 


 

OcupacióDades d'ocupació

Estudi de l'ocupació

Informe laboral 2018

Perfil de l'aturat

 

 


 


 

Seguretat i MobilitatEstudi de mobilitat sostenible

Memòries de la Policia Local

 

 

 

 


 


 

AltresCIDO, Diputació de Barcelona

Govern Obert, Generalitat de Catalunya

 

 

 

 


 


Responsable polític

Dades

Adreça Rambla Francesc Macià, 59 08358 Arenys de Munt

Telèfon 937937980

Fax 937950630

Horari de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Hores convingudes