Transparència


Transparència. Qui som?

L'Ajuntament d'Arenys de Munt té un ferm compromís amb la transparència, i per això aposta per oferir a cadascuna de les seves seccions web el màxim d'informació possible respecte al funcionament de l'Administració de cara als ciutadans i ciutadanes i fer a aquests partícips de la mateixa.

En aquesta àrea podeu trobar agrupada tota aquella informació orientada a transmetre dades de transparència de l'Ajuntament d'Arenys de Munt.

GOVERN

Agenda de l'Alcalde

Plens Municipals

Junta de Govern Local

Ordenances reguladores

Decrets

Expedients sancionadors

PAM: Pla d'Actuació Municipal 2015-2019

ACCIÓ SOCIAL

Ajudes i subvencions

COMUNICACIÓ I NOVES TECNOLOGIES

Dades econòmiques

Valoració dels serveis, queixes i/o suggeriments

Catàleg de Serveis

Estudi del lloc web arenysdemunt.cat 2016-2019

Projecte Ràdio Arenys de Munt 2017-2020

Campanyes publicitàries institucionals

CONTRACTES, CONVENIS I SUBVENCIONS

Convenis i subvencions

Informació de la contractació pública

Relacions de contractes

Pla estratègic de subvencions 2016-2019

Subvencions vigents i tancades

ECONOMIA I HISENDA

Calendari fiscal

Compte general

Contractacions realitzades

Convenis de col·laboració

Dietes dels càrrecs electes

Endeutament municipal

Estabilitat pressupostària

Execució mensual del pressupost

Execució trimestral del pressupost

Indicadors econòmics

Inventari municipal

Modificacions de crèdit

Ordenances fiscals

Pressupostos municipals

Terminis de pagaments a proveïdors

ESPAI PÚBLIC

Neteja viària realitzada

FESTES

Despeses de la Festa Major 2018

PARTICIPACIÓ

Estudi de satisfacció amb Arenys de Munt

Processos oberts en DECIDIM

Propostes d'actes per afegir a l'agenda municipal

Queixes i suggeriments

Participa al Consell del Poble

Pressupost Participatiu 2019

Pressupost Participatiu 2018

Pressupost Participatiu 2017

PERSONAL

Recursos humans

Retribucions, indemnitzacions i dietes dels empleats públics

Resolucions sobre el règim d'incompatibilitats dels empleats públics

Retribucions del personal directiu, càrrecs de confiança i/o assessors dels grups polítics, funcions i currículum

Convenis, acords, pactes de caràcter funcionarial, laboral o sindical

PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ

Dades d'ocupació

Estudi de l'ocupació

Informe laboral 2018

Perfil de l'aturat

SEGURETAT I MOBILITAT

Estudi de mobilitat sostenible

Memòries de la Policia Local

ALTRES

CIDO, Diputació de Barcelona

Govern Obert, Generalitat de Catalunya

Responsable polític

Dades

Adreça Rambla Francesc Macià, 59 08358 Arenys de Munt

Telèfon 937937980

Fax 937950630

Horari Dilluns a divendres 9h a 14 h. Hores convingudes.