Oferta pública

 

Bases generals de selecció i altres normes pròpies
Aquí trobaràs els processos selectius que ja s’hagin posat en marxa, per cobrir places amb caràcter permanent (OOP), o bé borses de treball per a interinitats.
Arxius adjunts
Bases generals reguladores dels processos selectius de consolidació de l’ocupació temporal (COT)  
Bases generals reguladores de tots els processos selectius excepte COT  
Gestió de les llistes d’espera per contractacions temporals i nomenaments interins a l’Ajuntament d’Arenys de Munt
Bases reguladores de la borsa de treball oberta  
Bases per regular la provisió de llocs de treball entre personal fix o funcionari de carrera de l’ajuntament, mitjançant el procediment de lliure designació o concurs de mèrits  

Oferta d'ocupació pública
Document que es va actualitzant, on consten totes les places que l'Ajuntament te previst convocar (2021-2023), com a personal fix o funcionari de carrera i un calendari d'execució dels processos selectius per trimestres.

Actualment estem treballant en l'elaboració del nou calendari.

Dades de contacte:
rrhh@ademunt.cat
Tel. 937937980
Rambla Francesc Macià, 59
08358 Arenys de Munt

Enllaços

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-03-2022 12:53