Educació


L'educació és la pedra angular que sustentarà el nostre edifici social del futur. També és l'eina que més ha de contribuir a fer-nos més iguals i més tolerants com a persones i, alhora, més avançats com a poble.

Des de l'àrea d'Educació es porten a terme diverses iniciatives, algunes en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, com ara les activitats de Coneguem els Nostres Parcs o Viu el Parc. Igualment, en col·laboració amb aquest ens supramunicipal, es va editar el llibre del poble Arenys de Munt: Una història, un paisatge.

D'altra banda, es col·labora en el manteniment i en adquisicions d'equipaments per als centres escolars de primària i es canalitza una bona part de l'actuació a través del Consell d'Educació Municipal. Una altra tasca encomanada és la de col·laborar amb la Generalitat de Catalunya en el fet cabdal d'ajustar l'oferta de places escolars a les necessitats i previsions de nombre d'alumnes. En aquest sentit es va crear la segona escola de primària i s'ha impulsat l'ampliació de l'institut.

Equipaments

Telèfons d'interès