Carta de serveis


En aquesta pàgina podeu trobar agrupats els diferents camps i serveis als quals podeu accedir a través d'Acció Social.

Altres capacitats

En aquest àmbit podeu trobar atenció personalitzada de consultes sobre temàtiques, recursos, ajuts i serveis que afecten les persones amb discapacitat física, psíquica i sensorial.

Autonomia personal i dependència

Aquest àmbit i els seus recursos estan orientats a aquelles persones que, en un grau o un altre, es troben en situació de dependència i/o falta d’autonomia personal i, per tant, necessiten ajuda per al seu dia a dia.

Família

La Regidoria d'Acció Social, a través dels Serveis Socials, ofereix orientació, atenció i assessorament per afavorir el benestar de les famílies.

Gent Gran

Els Serveis Socials responen a un ampli ventall de necessitats a través de l'impuls d'iniciatives que promouen la participació de la gent gran, el suport en l'autonomia de les persones, la defensa dels seus drets i la sensibilització social, entre altres actuacions.

Habitatge

L'Ajuntament d'Arenys de Munt manté un conveni amb el Consell Comarcal del Maresme per prestar el servei d'habitatge al municipi. A l'Oficina d'Habitatge disposem d'uns serveis a mida per respondre a les necessitats de les persones pel que fa a l'habitatge. Aquí trobareu ajuts, serveis d'assessorament i mediació, programes de lloguer públic i altres recursos.

Infància i adolescència

Els Serveis Socials Bàsics de l'Ajuntament d'Arenys de Munt treballen per cobrir les necessitats bàsiques i prevenir les situacions de risc dins el marc familiar, escolar i del lleure.

Projectes comunitaris

S'entenen per treball comunitari, en el marc dels Serveis Socials Bàsics, aquelles accions encaminades a la prevenció, la detecció de situacions emergents, la capacitació i la potenciació de col·lectius, i també a col·laborar amb iniciatives del territori per afavorir la cohesió i la inclusió social.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-03-2021 11:14