Servei de Mediació

Servei de Mediació Ciutadana i Comunitària d'Arenys de Munt

Podeu contactar amb el Servei de Mediació a través del correu mediacio@ademunt.cat o localitzar-los per telèfon a través de la centraleta de l'Ajuntament: 937937980.

El Servei de Mediació és un servei públic i gratuït que té per objectiu resoldre d'una forma dialogada, pacífica i confidencial els conflictes provinents de la convivència i les relacions personals.

Podeu derivar-hi els conflictes que afectin persones i que siguin generadors de dificultats en les relacions, la comunicació i la convivència:

  • Conflictes entre veïns per: sorolls, olors, humitats, límits i murs, tinença d'animals domèstics, brutícies, etc.
  • Conflictes en comunitats de veïns i propietaris per: impagament de quotes de comunitat, ús d'espais comuns, instal·lació i obres per millores en la comunitat, dificultats de relació amb algun veí, etc.
  • Conflictes familiars: de relació amb l'exparella, entre germans, a causa d'herències, de conflictes entre pares i fills, entre pares i avis, per la cura de una persona dependent, etc.
  • Conflictes en organitzacions i institucions: derivats de les relacions entre els membres de l'organització o de l'equip, entre organitzacions, etc.
  • Conflictes provinents de l'ús d'espais públics: ús de serveis i equipaments municipals, ús d'espais públics per sorolls, mala utilització de places o carrers, danys al patrimoni municipal, etc.
  • Conflictes provinents d'activitats econòmiques: olors, sorolls, qüestions derivades del consum, qüestions contractuals, etc.

Per tal de fer una derivació només cal que pugueu contactar amb el servei.

Només és necessari que deriveu una de les parts del conflicte.

Estudi descriptiu del Servei de Mediació Ciutadana

Estudi descriptiu del Servei de Mediació Ciutadana que es dona al municipi, fent comparativa amb altres serveis. Per veure l'arxiu adjunt, cliqueu aquí.

Sol·licitud de Mediació Ciutadana

Memòries del Servei de Mediació

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 10-07-2020 13:07