Catàleg de camins municipals

En el Ple del 20 de juliol de 2017 es va aprovar inicialment el catàleg que ha inventariat 36 camins del terme municipal d'Arenys de Munt. L'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els serveis tècnics municipals, és qui ha redactat el Catàleg de Camins Municipals d'Arenys de Munt, amb l'objectiu de recollir, ordenar i processar les dades.

S'ha inventariat un total de 36 camins amb una longitud total de la xarxa de 60,9 km. Dels 33 camins inventariats, la majoria es troben en un estat acceptable de conservació, però altres presenten punts crítics per a la circulació de vehicles tipus turisme. L'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures ha fixat les directrius per definir els camins a inventariar en aquest catàleg.

En aquest catàleg també es relacionen tres camins que no s'incorporen a l'inventari perquè no s'hi pot accedir amb vehicle o perquè es tracta de camins històrics que actualment no existeixen. Aquests tres camins són: el “camí 9” de Sant Iscle a Arenys, el “camí 10” de Torrentbò i el “camí 17” (Fondo de la Casa Nova).

 

Catàleg de Camins Municipals d'Arenys de Munt - 1

Catàleg de Camins Municipals d'Arenys de Munt (part 1)

 

 

 

 

Catàleg de Camins Municipals d'Arenys de Munt - 2Catàleg de Camins Municipals d'Arenys de Munt (part 2)

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 10-07-2020 11:53