Carta de serveis

Què és una carta de serveis?

Les cartes de serveis són documents que recullen informació de les prestacions que ofereix l’Ajuntament als ciutadans i ciutadanes, dels compromisos que pren per afavorir que el nivell del servei sigui de qualitat i de les vies per obtenir informació i/o fer aportacions i suggeriments.

Són, per tant, uns instruments útils perquè la ciutadania conegui els serveis que ha de rebre i pugui participar en la seva millora.

Les cartes de serveis han de comportar l’avaluació dels objectius aconseguits per part de les diferents àrees de l’Ajuntament i, a través de la millora dels processos interns, incrementar el nivell de prestació.
 

Compromisos

La virtut més destacable de les cartes de servei és que incorporen compromisos que adquireix l’Ajuntament d’Arenys de Munt envers la ciutadania. Per aquest motiu, a cada carta de serveis s’incorpora un apartat de compliment de compromisos on es farà constar el resultat de la gestió municipal de forma trimestral.

Valoració dels resultats:

  • 90% o superior - L'objectiu s'ha assolit.
  • 75-90% - Resultat acceptable, però caldria plantejar una millora.
  • Inferior al 75% - Cal revisar les causes per les quals no s'ha assolit per poder-ho corregir i introduir una millora.

En els casos en què els objectius s'hagin assolit en un percentatge molt alt, pot ser un indicador que estiguem en disposició d'oferir una millora del nostre compromís.

L’aplicació de les cartes suposa la possibilitat d'introduir la millora contínua a l’Ajuntament i un model de qualitat, per poder estudiar com progressar a partir dels resultats obtinguts. Per aquest motiu. anualment:

  • Es prioritzarà la revisió dels casos en què no s'han aconseguit els compromisos, per intentar assolir-los durant l'exercici següent.
  • Es revisaran els resultats positius i s'estudiarà la possibilitat de millorar el nostre compromís.
  • En definitiva, confiem que les cartes esdevinguin veritables instruments de gestió que ens permetin incidir en aquells aspectes en què detectem uns resultats més febles i estudiar si cal reforçar i mantenir o bé millorar aquells compromisos en què els resultats siguin positius.


Cartes de serveis

Oficina d'Atenció a la Vila (OAV)

Vigilància de la salut en el treball

Policia Local

Acció Social

Gestió tributària i recaptació (s'hi està treballant)

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 31-01-2024 13:34