Estudi de l'arbrat


Informe estudi plàtans Arenys de MuntLes arbredes de plàtans d’Arenys de Munt compten amb arbres molt antics que han de ser cuidats amb el màxim coneixement per tal de preservar-los en el millor estat de salut i de seguretat possibles.

Amb aquest objectiu, l’any 2020 es va encarregar als arboricultors Josep Sibilla i Xavier Enrich un estudi de diferents plàtans de la vila, que va permetre avaluar el seu estat fisiològic i biomecànic, les possibles afectacions i l’estat de l’entorn. Aquesta informació va servir de base per determinar el risc i establir prescripcions i recomanacions de manteniment individual.

L’estudi va seguir la següent metodologia:

  1. Inspecció de cada arbre amb el mètode d’avaluació visual (AVA).
  2. Avaluació del risc d’accident de cada arbre (mètode qualitatiu amb escala de risc i en colors).
  3. Mapa de risc.
  4. Prescripcions de manteniment individual per arbre.
  5. Fitxa/informe individual per arbre amb les dades recollides a la inspecció (AVA + resultat de l'avaluació del risc + prescripcions de manteniment + fotografies).
  6. Informe global per a cada arbreda amb prescripcions de manteniment.

Informe estudi plàtans Arenys de MuntPodeu consultar els diferents documents de l’estudi:

Des d’aleshores, s’han hagut de talar tres plàtans (34b / 41b / 55) i s’han realitzat actuacions per reduir el risc d’acord amb les recomanacions prescrites a les fitxes.

El passat mes de febrer de 2024, més de tres anys després d’aquella revisió, els mateixos arboricultors han realitzat inspeccions a 39 arbres per tal d’actualitzar el seu estat. Aquesta nova revisió indica la necessitat de talar el plàtan ubicat a la confluència entre la rambla Francesc Macià i el passatge de la Cotxeria (40), així com també realitzar actuacions per reduir el risc en set arbres més.

Podeu consultar les fitxes actualitzades: 1 / 3 / 4 / 5 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24a / 24b / 25a / 25b / 26 / 29 / 31 / 34 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43a / 43b / 44 / 45 / 46 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 59 / 66.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-03-2024 09:58