Espai Públic
L’àrea d’Espai Públic supervisa totes les activitats relacionades amb la gestió de la via pública, edificis municipals i festivitats i esdeveniments oberts al públic que tinguin lloc.

Controla tant les obres com el manteniment de la infraestructura del municipi, des de la senyalització dels carrers fins la gestió del clavegueram, i supervisa les brigades municipals.
 

Serveis

Responsable polític

Dades

Responsable tècnic: Antoni Subirà i Comas

Adreça Rambla Francesc Macià, 59 08358 Arenys de Munt

Telèfon 93 793 79 80

Correu electrònic stecnics4@ademunt.cat

Horari hores convingudes