Àngel Castillo i Vallcorba

1r tinent d'alcalde
Regidor de Seguretat, Espai Públic i Joventut

acvallcorba@ademunt.cat

Twitter:  @Angelcastillov

Nascut a Barcelona a l'any 1968, empresari i emprenedor. Soci d'una empresa metal·lúrgica especialitzada en la distribució de material ferroviari, nàutic i aeronàutic; assumint, durant molts anys, la tasca de coordinar la gestió de l'empresa, els sistemes de qualitat i, en especial, impulsar l'exportació a països de Sud-amèrica, Àfrica i el sud d'Europa.

Experiència en la coordinació i assignació de tasques en diferents tipus d'àmbits. Molt lligat en el passat al món del motor; va ser comissari de la Federació Catalana d'Automobilisme i participant en l'organització de curses.

Vinculat a Arenys de Munt des del 2004 i a ERC des de 2010, havent estat president de la secció local d'ERC Arenys de Munt i actualment secretari de política municipal de la comarca del Maresme, regidor a l'Ajuntament d'Arenys de Munt des del 2015. Estudis d'electrònica, mecànica, disseny gràfic, riscos laborals i implantació de sistemes de qualitat ISO 9001.

 

Retribucions 2022

CONCEPTES Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL ACUMULAT 
Salari Brut 2.864,59 2.830,15 2.830,15 2.830,15 2.830,15 2.874,61 2.830,15 2.830,15 2.830,15 2.830,15     28.380,40
Salari Net 2.198,66 2.164,22 2.164,22 2.164,22 2.164,22 2.208,68 2.164,22 2.164,22 2.164,22 2.164,22     21.721,10  
Despeses de telefonia 6,69 7,01 6,67 2,68 10,81 0,38 - 6,50 6,50 6,50     53,74
Total despesa 2.871,28 2.837,16 2.836,82 2.832,83 2.840,96 2.874,99 2.830,15 2.830,15 2.836,65 2.836,65     28.434,14

 

Declaració de patrimoni

Patrimoni  
Patrimoni immobiliari

Casa (50%) / Arenys de Munt / 2006 / Hipoteca

Vehicles Moto  Honda XADV 2020 (Renting)
Cotxe Peugeot 208 / 2015
Cotxe Audi TT / 1999
Dipòsits, valors, participacions i anàlogues Dipòsit a BBVA
Dipòsit a BBVA (50%)
Pla de pensions a BBVA

 

Declaració d'activitats

Càrrec Definició
1r tinent d'alcalde  
Per compte propi a l'empresa AMUNT SOLUTIONS S.L, amb activitat a la intermediació. Altres activitats compatibles

 

Competències

Les facultats genèriques que es deleguen són:

 • Les referents a Seguretat, incloent la coordinació de la Policia Local, Mobilitat, Espai Públic (manteniment, neteja, zones verdes, jardineria, enllumenat i coordinació de la Brigada d’Obres i Serveis), supervisió i autorització d’ús dels Equipaments  municipals; i les referents a Joventut, així com l’organització de festes populars al municipi.

Les facultats específiques que es deleguen són:

 • Presidència del Consell Municipal de Joventut.
 • Presidència de la Comissió Informativa Permanent de Serveis Generals.
 • Relacions amb el directiu local d’obres i serveis per a la coordinació dels treballs en la via pública.
 • Coordinació del Casal de Joves l’Escorxador, autorització del seu ús i aprovació de les corresponents liquidacions, bonificacions o exempcions, si escau.
 • Autorització d’ús de material inventariable depenent de la brigada d’obres.
 • Autorització de l'ús dels equipaments municipals i l'aprovació de les corresponents liquidacions, bonificacions o exempcions, si escau.
 • Resolutòries en matèria d’ocupació de la via publica, de tallament de carrers sense material, i l'aprovació de les corresponents liquidacions, bonificacions o exempcions, si escau.
 • Resolutòries en matèria de senyalització urbana, queixes i reclamacions de la via pública.
 • Coordinació de l’agenda d’actes i esdeveniments de l’Ajuntament.
 • Adjudicar contractes amb valor estimat inferior a 5.000 euros, una vegada siguin informats per Intervenció, en les aplicacions dels orgànics del pressupost municipal: 140, 310, 340, 420. De les resolucions delegades que pugui dictar, es donarà compte al Ple de forma mensual.
 • Cancel·lar despeses en els orgànics esmentats.
Àngel Castillo Vallcorbaerc

Et pot interessar

Última revisió 16-11-2022 09:30