Casals de lleure

Llistat de tràmits

Documentació per a l'autorització de casals de lleure:

Instància de petició

Adjunteu la següent documentació juntament amb el model d'instància de casals de lleure.

  • Assegurança de responsabilitat civil.
  • Declaració responsable.
  • Relació de monitors amb els seus títols corresponents.
  • Còpia de la notificació a la Generalitat de la celebració de l'activitat d'educació al lleure en la qual participen menors de 18 anys.
  • Certificat de delictes de naturalesa sexual de cada monitor (s'ha de tramitar preferentment per mitjans electrònics a través del web del Ministeri de Justícia).

Instància de devolució

Documentació informativa

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 08-07-2022 08:04