Subvencions de Cultura i Educació

Ajudes i subvencions any 2023

SUBVENCIONS NOMINATIVES

Terminis
De sol·licitud: fins al 15 de setembre de 2023. Es recomana sol·licitar-les abans del 31 de maig.
De justificació: fins al 31 de març de 2024 o segons la data que s’estableix a la notificació de cada entitat

Documentació
Ordenança general de subvencions

Formularis

Per a la sol·licitud:
Instància
Memòria del projecte a realitzar
Pressupost previst del projecte
Dades bancàries
Declaració responsable

Per a la justificació:
Formulari de justificació

 

SUBVENCIONS PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Terminis
Pendent convocatòria

Documentació
Bases específiques reguladores
Edicte de publicació de la convocatòria al BOP

Formularis

Per a la sol·licitud:
Instància
Memòria del projecte a realitzar
Pressupost previst del projecte
Dades bancàries
Declaració responsable

Per a l'acceptació:
Formulari d'acceptació

Per a la justificació:
Formulari de justificació

Ajudes i subvencions any 2022

SUBVENCIONS NOMINATIVES

Terminis
De sol·licitud: fins al 15 de setembre de 2022. Es recomana sol·licitar-les abans del 31 de maig.
De justificació: fins al 31 de març de 2023 o segons la data que s’estableix a la notificació de cada entitat

Documentació
Ordenança general de subvencions

Formularis

Per a la sol·licitud:
Instància
Memòria del projecte a realitzar
Pressupost previst del projecte
Dades bancàries
Declaració responsable

Per a la justificació:
Formulari de justificació

 

SUBVENCIONS PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Terminis
Del 25/5/2022 al 24/6/2022

Documentació
Bases específiques reguladores
Edicte de publicació de la convocatòria al BOP

Formularis

Per a la sol·licitud:
Instància
Memòria del projecte a realitzar
Pressupost previst del projecte
Dades bancàries
Declaració responsable

Per a l'acceptació:
Formulari d'acceptació

Per a la justificació:
Formulari de justificació

Ajudes i subvencions any 2021

SUBVENCIONS NOMINATIVES

Terminis
De sol·licitud: del 5 de març al 15 de setembre de 2021
De justificació: fins al 31 de març de 2022 o segons la data que s’estableix a la notificació de cada entitat

Documentació
Ordenança general de subvencions

Formularis

Per a la sol·licitud:
Instància
Memòria del projecte a realitzar
Pressupost previst del projecte
Dades bancàries
Declaració responsable

Per a la justificació:
Formulari de justificació

 

SUBVENCIONS PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Terminis
De sol·licitud: del 7 de juliol al 6 d’agost de 2021
De justificació: fins al 31 de març de 2022

Documentació
Bases específiques reguladores
- Edicte de publicació de la convocatòria al BOP

Formularis

Per a la sol·licitud:
Instància
Memòria del projecte a realitzar
Pressupost previst del projecte
Dades bancàries
Declaració responsable

Per a l'acceptació:
Formulari d'acceptació

Per a la justificació:
Formulari de justificació

 

Ajudes i subvencions vigents any 2020

SUBVENCIONS PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Terminis
De sol·licitud: 22 de juny de 2020
De justificació: 31 de març de 2021

Documentació
Bases específiques de la convocatòria
Edicte de publicació de la convocatòria al BOP

Formularis

Per a la sol·licitud:
Instància
Memòria del projecte a realitzar
Pressupost previst del projecte
Dades bancàries
Declaració responsable

Per a la justificació:
Formulari de justificació
 

SUBVENCIONS NOMINATIVES

Terminis:

De sol·licitud: a partir del 25 de febrer de 2020
De justificació: segons estableix el conveni vinculat a la subvenció

Documentació

Ordenança general de subvencions
                       
Formularis

Per a la sol·licitud:

Instància
Memòria del projecte a realitzar
Pressupost previst del projecte
Dades bancàries
Declaració responsable

Per a la justificació:
Formulari de justificació

MOSTRA LITERÀRIA 2020

Convocatòria
Bases

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-02-2023 10:01