Altres serveisEn aquest apartat podeu trobar aquells serveis als quals els vilatans i vilatanes d'Arenys de Munt tenen dret a accedir però que no depenen de cap àrea concreta o de l'Administració local com a tal.

Entitats i associacions

En aquesta secció podeu trobar les diferents entitats que existeixen a Arenys de Munt i informació relativa a com crear-ne una i com donar-la a conèixer.

Jutjat de Pau

El Jutjat de Pau és un òrgan judicial proper al vilatà o vilatana que du a terme funcions jurisdiccionals.

Registre Civil

El Registre Civil és una funció administrativa que té la finalitat de deixar constància dels fets relatius a l'estat civil de les persones naturals i altres situacions que les lleis exigeixin.

Contingut relacionat

Dades