Obres Públiques i Planejament Urbanístic


Urbanisme

L’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Arenys de Munt treballa per iniciar, desenvolupar i executar tots aquells projectes que des de l’equip de Govern es pensen i dissenyen estratègicament per configurar un poble econòmicament pròsper, socialment acollidor, lúdicament extravertit i culturalment actiu.

L’equip de Serveis Tècnics que treballa a l’àrea d’Urbanisme està plenament dedicat a vetllar per tal que tots els veïns i veïnes del nostre poble, mitjançant els seus projectes, puguin desenvolupar amb seguretat i rapidesa els seus objectius de vida en la construcció, reforma i adequació de la seva llar, activitat econòmica o espai de treball.

Des del sector de planejament es cuida la millor manera com ha de créixer el nostre poble, tant en l’àmbit urbanístic com en l’àmbit mediambiental, per un futur més sostenible, incorporant una mirada feminista en l’urbanisme, ja que és l’objectiu a mitjà termini a la nostra vila del futur, per tal que esdevingui una població  amable i tranquil·la per a tots els sectors de la societat.