Maria Àngels Gros i Argelés

3a tinent d'alcalde
Regidora d'Urbanisme, Habitatge, Igualtat de Gènere/LGTBI i Sanitat

magros@ademunt.cat

Nascuda a Arenys de Munt l'any 1975. Mare de dues nenes.

Empresària i emprenedora en el sector de la construcció. Agent de la propietat immobiliària (API), és propietària d'una agència immobiliària en la qual fa la funció de directiva i cap de vendes.

Vinculada al món de la construcció des de sempre, ha gestionat l'empresa familiar codirigint-la durant 20 anys satisfactòriament. Experiència en gestionar habitatges en venda o lloguer, en rehabilitació i decoració i llarga trajectòria en promocions d'habitatges de petit i mitjà format. Avesada en la direcció i coordinació d'obres amb els diferents industrials. En el seu càrrec de codirectora portava la part de tramitació de documentació per a la promoció d'habitatges.

Voluntària en el teixit associatiu del poble formant part del grup pessebrista del Centre Moral durant alguns anys i més tard acceptant el càrrec de presidenta del Centre Moral d'Arenys de Munt, entitat de referència al poble.

És una política novella, sense experiència però amb molta motivació per posar el seu granet de sorra al poble on l'ha vist néixer i desenvolupar-se com a persona, el poble que estima.

 

Retribucions 2022

CONCEPTES Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Regularit. TOTAL ACUMULAT 
Dietes meritades 1.285,00 1.640,00 1.755,00 1.285,00 1.680,00 1.505,00 1.430,00 1.210,00 825,00 1.325,00     - 13.940,00
Dietes Cobrades 1.125,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00 825,00 1.125,00       10.950,00
Dietes Cobrades després d'impostos (IRPF 10%)* 1.012,50 1.012,50 1.012,50 1.012,50 1.012,50 1.012,50 1.012,50 1.012,50 742,50 1.012,50       9.855,00
Despeses de telefonia 12,87 12,83 12,90 5,17 10,85 10,78 10,77 6,50 6,50 6,50     - 95.67
Total despesa 1.137,87 1.137,83 1.137,90 1.130,17 1.135,85 1.135,78 1.135,77 1.131,50 831,50 1.131,50       11.045,67

*L'import retingut (IRPF) és decisió de cada Regidor.

Declaració de patrimoni

 Patrimoni  
  Patrimoni immobiliari

Casa / Camprodon / 2006 / Hipoteca

  Vehicles Volvo S60 D5 Optima / 2002
  Dipòsits, valors, participacions i anàlogues Dipòsit a CaixaBank
Dipòsit a BBVA
Dipòsit a BBVA
Dipòsit a BBVA
Dipòsit a BBVA

 

Declaració d'activitats

 Càreg  Definició
3a tinent d'alcalde  
Per compte propi a l'empresa ÈTICA IMMOBILIÀRIA, amb activitats immobiliàries
Per compte d'altri a l'empresa L'HORA DEL VERMUT S.L., amb activitats immobiliàries
 

 

Competències

Les facultats genèriques que es deleguen són:

  •  Les referents a Urbanisme, Habitatge, Igualtat de Gènere i Sanitat, planificació urbanística, serveis municipals d’arquitectura i disciplina urbanística, consultori municipal, desfibril·ladors, activitats de promoció de la salut, gestió dels temes d’igualtat de gènere, programes d’habitatge social i desenvolupament del Reglament d’Habitatges Desocupats.

Les facultats específiques que es deleguen són:

  • Presidència del Consell Municipal d’Urbanisme.
  • Presidència de la Comissió Informativa de la Riera.
  • Concessió de llicències d’obres menors (que inclou liquidació de taxes i règim sancionador).
  • Autorització de còpies d’expedients i liquidació de taxes.
  • Gestió del servei de cementiri (que inclou l’assignació de sepulcres, nínxols i columbaris, registre de permutes i transmissions, inhumacions i trasllats, serveis de manteniment, conservació i neteja, utilització temporal de sepulcres, nínxols i columbaris i la liquidació de les taxes que se’n deriven).
  • Adjudicar contractes amb valor estimat inferior a 5.000 euros, una vegada siguin informats per Intervenció, en les aplicacions dels orgànics del pressupost municipal: 210, 230, 530 i 620. De les resolucions delegades que pugui dictar, es donarà compte al Ple de forma mensual.
  • Cancel·lar despeses en els orgànics esmentats.
Maria Àngels Groserc

Et pot interessar

Última revisió 16-11-2022 09:36