Retribucions del personal directiu, càrrecs de confiança i/o assessors dels grups polítics, funcions i currículum

Antoni Subirà Comas

Fotografia Antoni Subira

DNI: 43681253K

Directiu Local - Jornada 29 hores /setmanals

Correu electrònic: stecnics2@ademunt.cat

Retribució anual: 36.796,48 €

Arquitecte tècnic i postgrau enginyer de l'edificació.

Va treballar en empreses de serveis i construcció i actualment és autònom.

2015. Fins a l'actualitat, directiu local Ajuntament d'Arenys de Munt

Serveis d'assessorament en matèria d'arquitectura tècnica, coordinació de treballs de manteniment i nova construcció en la via pública amb empreses constructores, empreses de serveis i la brigada municipal, a l'Ajuntament d'Arenys de Munt. Dirigint un equip d'onze persones de plantilla pròpia i 4 persones de tasques subcontractades.

2011- 2015 Ajuntament Arenys de Munt

Serveis d'assessorament en matèria d'arquitectura tècnica coordinació de treballs de manteniment i nova construcció en la via pública amb empreses constructores, empreses de serveis i la brigada municipal. Dirigint un equip d'onze persones

2007-2015

Treballant com a autònom portant la direcció facultativa i avantprojectes urbanístics i empreses constructores i particulars.

2005-2007

Fent tasques de jardineria, conservació d'edificis, instal·lacions de reg, calefacció, elèctriques... i control dels acabats de noves promocions d'habitatges de l'empresa ACSA AGBAR. Dirigint un equip de vint persones.

Declaracions de béns:

TIPUS DE BÉ MUNICIPI COEF. CÀRREGUES DATA ADQUISICIÓ VALOR CADASTRAL
CASA PREMIÀ DE MAR 100% NO 26/09/86 95.096,88 €
LOCAL PREMIÀ DE MAR 50% NO 03/06/04 19.108,44 €
LOCAL PREMIÀ DE MAR 50% NO 03/06/04 22.071,02 €
P. APARCAMENT 100%   NO 26/05/96 7.212,14 €
COTXE BMW R-850-R     2002  
COTXE WOLSWAGEN TOURAN 2.0     2006  
COTXE MG-A     1996  
COTXE LAND ROVER DEFENDER     2009
 
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 03-02-2023 12:18