Valoració dels serveis, queixes o suggeriments

Valoracions

Dins el catàleg de tràmits de l’Ajuntament d'Arenys de Munt, es troba disponible el tràmit de Queixes i suggeriments, mitjançant el qual la ciutadania pot fer arribar les queixes, suggeriments referents a diversos temes, o bé, les idees que ajudin a millorar el servei de l'organització.

Aquestes sol·licituds es poden presentar presencialment o a través de la seu electrònica amb una identificació digital reconeguda

En el  transcurs de l’anualitat 2023 s'han obert un total 49 sol.licituds, agrupades en les següents tipus:

7 altres, 36 queixes i 5 suggeriments es quals el 79,60% han estat contestades

12 han sigut via web, 1 per telèfon, 36 per correu electrònic

 

Durant el transcurs de l’anualitat 2022 es van obrir un total de 32 sol.lictuds, agrupats en les següents tipus:

4 Altres, 24 queixes i 4 suggeriments, de les quals el 73,70% han estat contestades

 

 

Durant el transcurs de l’anualitat 2021 es van obrir un total de 28 sol.lictuds, agrupats en les següents tipus:

26 Queixes i 2 Suggerencies, de les quals el 72,64% han estat contestades

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 31-01-2024 14:53