Plens municipals


SESSIONS PLENÀRIES

El ple és un òrgan col·legiat necessari de l’organització municipal que, sota la presidència de l’alcalde, està integrat per tots els regidors i totes les regidores. 

Les competències del ple s’estableixen a l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril , Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL) i demés normes jurídiques que el desenvolupen, esmenen o modifiquen.

Les classes de sessions plenàries es regulen a l’article 46 de la LBRL, en principi aquestes poden ser ordinàries, extraordinàries o extraordinàries de caràcter urgent.

La periodicitat de les sessions del ple es va acordar en el Ple Extraordinari de data 25 de juliol de 2019, decidint-se celebrar una sessió ordinària cada mes, el segon dijous del mes a les 19:30h. Podeu consultar la previsió de sessions en aquest enllaç.

Aquí hi trobareu els ordres del dia, les mocions presentades i aprovades i les actes gravades el dia de la celebració, tant aviat com estiguin disponibles.

Des de l'any 2005, les gravacions del so del plens els podeu consultar en aquesta secció del web de Ràdio Arenys de Munt. Aquest contingut no té valor jurídic.

Registre de mocions

Les mocions són propostes d'acords que es presenten per tal que s'aprovin pel Ple. Poden ser presentades pels grups municipals, entitats i associacions. Veure mocions presentades

VídeoActes

Podeu accedir a les gravacions de les sessions plenàries i navegar entre els punts a tractar i les intervencions a través d’aquest enllaç.

Àudio Vídeo Actes

Últims Plens

  Selecciona la categoria que vulguis consultar

Ple ordinari 10 de setembre 2020
Fitxers
Ordre del dia
Ordre del dia
Ple ordinari 30 de juliol 2020
Fitxers
Ordre del diaÀudio Vídeo Actes
Ordre del dia
Àudio Vídeo Actes
Ple ordinari 18 de juny 2020
Fitxers
Ordre del diaÀudio Vídeo Actes
Ordre del dia
Àudio Vídeo Actes
Ple ordinari 14 de maig 2020
Fitxers
Ordre del diaÀudio Vídeo Actes
Ordre del dia
Àudio Vídeo Actes
Ple extraordinari 20 d'abril 2020
Fitxers
Ordre del diaÀudio Vídeo Actes
Ordre del dia
Àudio Vídeo Actes
Ple ordinari 12 de març 2020
Fitxers
Ordre del diaÀudio Vídeo Actes
Ordre del dia
Àudio Vídeo Actes
Ple ordinari 13 de febrer 2020
Fitxers
Ordre del diaActaÀudio Vídeo Actes
Ordre del dia
Acta
Àudio Vídeo Actes
Ple ordinari 23 de gener 2020
Fitxers
Orde del diaActaÁudio Vídeo Actes
Orde del dia
Acta
Áudio Vídeo Actes
Ple ordinari 12 de desembre 2019
Fitxers
Ordre del diaActaÀudio Vídeo Actes
Ordre del dia
Acta
Àudio Vídeo Actes

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 24-07-2020 08:21