Conveni amb l'Associació de Propietaris Forestals del Montnegre i el Corredor per fer actuacions per a la prevenció de grans incendis forestals en àrees estratègiques

Última revisió 11-04-2023 15:00
11/04/2023

El municipi d’Arenys de Munt està declarat zona d’alt risc d’incendi forestal, segons consta al Decret 64/1995. Així, en l’actual context de canvi climàtic i progressiu abandonament del bosc, que es tradueix en masses molt denses i contínues, amb un fort estrès hídric, esdevé especialment prioritària la seva gestió per tal de reduir el risc d’incendi i la competència, augmentant la seva resiliència a pertorbacions, com els freqüents períodes de sequera o l’afectació de plagues com el Tomicus destruens. És per això que, per a la protecció de persones i béns, la gestió forestal esdevé d’interès general.

L’Ajuntament d’Arenys de Munt és soci de l’Associació de Propietaris Forestals del Montnegre i el Corredor, entitat sense ànim de lucre que té com a principal objectiu el foment de la gestió forestal i la prevenció d’incendis forestals.

En el marc del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Associació i els ajuntaments de la zona, l’Associació disposa de pressupost per realitzar actuacions de prevenció d’incendis forestals al municipi, consistents principalment en estassada de sotabosc, aclarida de pins i arranjament de camins. Per tal de garantir l’efectivitat de les actuacions, es necessita ampliar-ne l’àmbit.

Gracies a aquest conveni, les persones propietàries d’aquestes parcel·les tenen la possibilitat d’accedir a aquests treballs de millora forestal amb un cost econòmic que només suposarà el 5%. Si sou propietaris, us podeu posar en contacte amb l’Associació al 693597060marcfb@montnegrecorredor.org per poder informar-vos-en més detalladament i fer les gestions necessàries per tal de programar aquestes actuacions.

La participació i col·laboració activa dels propietaris forestals és imprescindible per tal de realitzar les tasques necessàries per a la prevenció de grans incendis dels boscos del nostre municipi.

Podeu veure les àrees estratègiques per a la prevenció d’incendis forestals de gestió prioritària en aquest document.