Arenys de Munt activa l'estat d'excepcionalitat per sequera

Última revisió 06-03-2023 09:34
06/03/2023

Arenys de Munt activa avui les mesures per fer front a la sequera segons l’estat excepcionalitat declarat pel Govern de la Generalitat per decret llei el passat 28 de febrer.

La manca de precipitacions, l’increment de la temperatura mitjana anual durant els anys 2021 i 2022 i la consegüent disminució de les aportacions de recursos hídrics obliguen a prendre mesures excepcionals per protegir els abastaments d’aigua com el sistema Ter-Llobregat i l’àmbit de l’aqüífer del Fluvià-Muga. Arenys de Munt, que forma part del sistema Ter-Llobregat, és un dels 224 municipis afectats per aquestes mesures que entren en vigor avui, 6 de març de 2023.

L’estat d’excepcionalitat recull les següents mesures:

Afectacions directes a la ciutadania:

 • El consum màxim d’aigua potable permès per persona i dia és de 230 litres.
 • És prohibit regar jardins privats, amb l’excepció de garantir la supervivència d’arbres o plantes. Aquest reg cal fer-lo amb la mínima aigua indispensable, gota a gota o amb regadora, en horari de de 20 a 8 h. Si aquest reg es fa amb aigua recollida de pluja, no hi ha restriccions.
 • És prohibida la neteja de vehicles particulars fora dels establiments comercials dedicats a aquesta activitat excepte l’espai de la matrícula, vidres, miralls, retrovisors i llums, i sempre amb esponja i galleda.
 • L’ompliment de les piscines queda limitat a garantir la qualitat sanitària de l’aigua i sempre que s’utilitzi un sistema de recirculació de l’aigua.

Afectacions al municipi:

 • És prohibida la neteja de la xarxa viària amb aigua potable excepte si resulta d’un accident o incendi o si existeix un risc sanitari. L’Ajuntament d’Arenys de Munt garanteix que les indispensables operacions de neteja dels carrers es realitzen amb aigua no potable tractada sanitàriament.
 • És prohibida la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.
 • Es limita el reg de les zones verdes al necessari per a mantenir vius l’arbrat i les plantes vives i es farà amb un sistema de gota a gota o regadora i en horari de 20 a 8 h.
 • El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, a excepció de superfícies destinades a la pràctica de l’esport emprant les quantitats mínimes indispensables.

Afectacions a la indústria i el comerç:

 • S’estableix la reducció dels consums en un 15%, prenent com a referència el valor resultant del càlcul de la mitjana del consum dels darrers tres anys.
 • Només és permesa la neteja dels aparadors, finestres i locals amb galleda i esponja.
 • A les granges l’ús d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l’abeurament i neteja dels animals. Per a la neteja del recinte cal utilitzar les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries amb sistemes de pressió o equivalents i només en cas que no es disposi d’una font alternativa.

Podeu seguir les últimes novetats sobre la sequera al portal web de la Generalitat de Catalunya.