Aturada del servei d'habitatge del Consell Comarcal a la nostra població

Última revisió 15-12-2021 11:35
15/12/2021

El servei d’habitatge que prestava el Consell Comarcal un cop cada quinze dies a l’Escorxador queda aturat temporalment.

Això no vol dir que les persones usuàries d’aquest servei quedin desateses; disposaran del mateix servei per telèfon, per correu electrònic i presencialment a les oficines de Mataró amb cita prèvia. En última instància, també es podran dirigir a l’OAV de l’Ajuntament, on els indicaran com fer els tràmits pertinents.

Podeu contactar amb el Consell Comarcal de les maneres següents: