Dades d'atur de desembre de 2021: l'atur segueix baixant

Última revisió 13-01-2022 14:37
13/01/2022

L’any finalitza amb 360 persones aturades registrades a l’Oficina de Treball de Catalunya, és a dir dues persones menys que el mes anterior. La xifra d’atur ha baixat per desè mes consecutiu. Es tracta de la xifra més baixa des del juliol de 2019.

Quadre 1: Variació mensual de l’atur des del 2014:

Dades d'atur desembre 2021

Gràfic 1: Evolució de l’atur al municipi en els darrers 12 mesos:

Dades d'atur desembre 2021

Observant el gràfic 1 d’evolució de l’atur en els darrers 12 mesos, veiem que el nombre de persones aturades aquest mes també representa la xifra més baixa; tal com està passant des del febrer, l’atur registrat dibuixa una corba descendent.
 

Atur a Arenys de Munt i els altres àmbits de referència

L’atur també ha baixat a la resta d’àmbits de referència que acostumem a analitzar, tot i que arreu el descens és força més petit que el que vam veure al novembre; la diferència interanual és més alta que la del mes passat.

Al Maresme l’atur baixa a vint dels trenta municipis i es manté en un; puja només a nou.

A Catalunya l’atur baixa especialment a la demarcació de Barcelona; baixa també a Girona i Lleida i a Tarragona torna a pujar, tot i que només mig punt.

Quadre 2: Aturats del mes, comparativa territorial i evolució:

Dades d'atur desembre 2021

Cal recordar que a les dades d’atur no hi ha incloses les persones afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació, per no estar considerades dins la classificació d’atur registrat.


Font de les dades: 
Observatori del Treball i Model Productiu. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya:
• Nota d’atur registrat. Desembre 2021. Data d’actualització: 4/1/2022
• Atur per comarques i municipis. Dades de desembre de 2021. Data d'actualització: 4/1/2022