Dades d'atur de febrer de 2021: nou augment del nombre de persones aturades

Última revisió 03-03-2021 11:26
02/03/2021

Si al gener les persones aturades van pujar en 18 respecte del desembre, aquest febrer augmenten en 3; així, la xifra de persones registrades al SOC és de 514.

Quant a la comparació interanual, respecte del febrer de 2020 l’atur ha augmentat en 95 persones. Cal dir que les variacions interanuals des del febrer de 2020 endavant han estat totes a l’alça, ja que tots els mesos hi ha hagut més persones aturades que 12 mesos abans, fins i tot abans de l’estat d’alarma del mes de març. Per això la diferència interanual de persones aturades des d’aquest mes ja no serà tan gran com en els mesos anteriors; per exemple, aquest gener la variació interanual va ser de +111 persones.

Quadre 1: Variació mensual de l’atur des del 2014:

Dades d'atur febrer 2021

La sèrie de dades de persones aturades des del 2014 a Arenys de Munt ens mostra que els mesos de febrer, tot i ser irregulars, es tendeix a què aquesta xifra disminueixi.

Observant l’evolució de l’atur en el darrer any, veiem que el febrer ha estat el segon mes més elevat en nombre d’aturats, només superat per l’agost.

Gràfic 1: Evolució de l’atur al municipi en els darrers 12 mesos:

Dades d'atur febrer 2021


Atur a Arenys de Munt i els altres àmbits de referència

L’atur ha pujat en els diferents àmbits territorials del nostre entorn, excepte al Maresme. A la comarca, tot i que l’atur puja en 16 dels 30 municipis, al Masnou es dona una important disminució de 30 persones, que repercuteix a la mitjana comarcal.

Quadre 2: Aturats del mes, comparativa territorial i evolució:

Dades d'atur febrer 2021

Les variacions mensuals de les xifres d’atur pel que fa al municipi, Barcelona i Catalunya són menors que les variacions mensuals que es van produir al mes de gener, i ja hem vist que al Maresme la variació és a la baixa. La raó cal buscar-la no tant en una millora de les dades d’atur aquest mes, sinó en què les dades que vam tenir el mes de febrer de 2020 arreu ja no van ser bones com en els mesos anteriors.

Cal recordar que en les dades d’atur no hi ha incloses les persones afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació, per no ser considerades dins la classificació d’atur registrat.

Font de les dades: 
Observatori del Treball i Model Productiu. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya.
• Nota d’atur registrat. Febrer 2021. Data d’actualització: 2/3/2021
• Atur per comarques i municipis. Dades de febrer de 2021. Data d'actualització: 2/3/2021

Dades d'atur febrer 2021
Dades d'atur febrer 2021