Dades d'atur de setembre de 2021: segueix la tendència de descens, però a un ritme més lent

Última revisió 05-10-2021 12:29
05/10/2021

El Ministeri de Treball i Economia Social afirma que l’atur a l’Estat espanyol ha baixat fins al nivell d’abans de la pandèmia. Aquesta situació la trobem també a Arenys de Munt, ja que aquest setembre tenim el mateix nombre de persones en situació d’atur que al desembre de 2019.

Ara bé, el nombre de persones que surten de l’atur, respecte dels que ho van fer el mes anterior, s’està reduint des de l’important descens del mes de juny i la diferència intermensual, tot i que és negativa, s’ha anat escurçant progressivament des d’aquell mes.

No obstant això, continua la tendència a la baixa que es va iniciar al març: hi ha 406 persones aturades, 8 menys que a l’agost, i, com es pot veure al quadre, hi va haver baixades importants al març i al juny.

L’acumulat de reducció de l’atur aquest 2021 ha estat de 100 persones.

Quadre 1: Variació mensual de l’atur des del 2014:

Dades d'atur setembre 2021

Els mesos de setembre, a excepció dels anys 2014 i 2015, al municipi, són mesos en què l’atur baixa i té lloc una situació diferent a la de la resta de Catalunya, on s’incrementa a causa de la finalització dels contractes de temporada.

Atès que Arenys de Munt no és laboralment dependent de l’activitat turística, no acostuma a notar-se’n la finalització directament, però sí indirectament, en els residents que treballen en aquest sector en altres municipis propers (Calella, Pineda, Santa Susanna), que són molt dependents del turisme.

Quant a la variació interanual, aquest és el cinquè mes, després de la declaració de l’estat d’alarma, en què l’atur baixa respecte del mateix mes de l’any anterior i ho fa també a totes les demarcacions territorials del nostre àmbit territorial. Així, la tendència de l’atur continua sent positiva.

Gràfic 1: Evolució de l’atur al municipi en els darrers 12 mesos:

Observant el gràfic 1, d’evolució de l’atur en els darrers 12 mesos, veiem que el nombre de persones aturades aquest mes representa de nou la xifra més baixa del darrer any, com està succeint des del febrer.
 

Atur a Arenys de Munt i els altres àmbits de referència

A la comarca l’atur baixa en 479 persones i, dels 30 municipis, l’atur només puja a 7; a la resta ha baixat. En canvi, el mes passat només pujava a 3; podem veure, doncs, que a la comarca el factor de finalització de la temporada d’estiu s’ha fet notar aquest setembre.

Respecte de l’agost, a Catalunya l’atur baixa un 3,2%, un punt menys que la diferència intermensual de l’agost. A Barcelona baixa un 4,3%, pràcticament la mateixa diferència intermensual que el mes passat. De nou veiem la influència de la finalització de la temporada turística a Girona i Tarragona; tanmateix, la tendència és de reducció de l’atur, mentre que altres anys la finalització de l’estiu ha significat augment absolut del nombre de persones aturades.

Les variacions interanuals a Catalunya, Barcelona, el Maresme i Arenys de Munt són altre cop negatives; és a dir, hi ha menys persones aturades que fa un any.

Quadre 2: Aturats del mes, comparativa territorial i evolució:

Dades d'atur setembre 2021

Cal recordar que a les dades d’atur no hi ha incloses les persones afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació, per no estar considerades dins la classificació d’atur registrat.

 
Font de les dades: 
Observatori del Treball i Model Productiu. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya:
• Nota d’atur registrat. Setembre 2021. Data d’actualització: 4/9/2021.
• Atur per comarques i municipis. Dades de setembre 2021. Data d'actualització: 4/9/2021.
• Consultes interactives del mercat de treball i relacions laborals. 5/9/2021.

Dades d'atur setembre 2021
Dades d'atur setembre 2021