El dia 21 de juny se celebra el Dia Mundial de l’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA), per la qual cosa la façana de l’Ajuntament s’il·luminarà de color verd.

">

Dia Mundial de l'Esclerosi Lateral Amiotròfica

Última revisió 22-06-2023 12:23
21/06/2023

El dia 21 de juny se celebra el Dia Mundial de l’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA), per la qual cosa la façana de l’Ajuntament s’il·luminarà de color verd.

L’ELA és una malaltia del sistema nerviós central que es caracteritza perquè es produeix una degeneració progressiva de les neurones motores a l’escorça cerebral, el tronc de l’encèfal i la medul·la espinal.

És la tercera malaltia neurodegenerativa més freqüent després de la demència i la malaltia de Parkinson, i sol afectar adults d’entre quaranta i setanta anys. A dia d’avui, no existeix cap cura per a l’ELA.

Aquest dia mundial va ser establert a la VI Trobada de l’Aliança Internacional de les Associacions ELA, realitzada el 1996 a Chicago. La finalitat és visibilitzar l’afecció i promocionar més investigacions sobre les seves causes i tractaments que millorin la qualitat de vida dels pacients, així com la seva esperança vital.