GUSAM inicia un procés de selecció i creació d'una borsa de treball d'un/a professor/a d'anglès per al CFA Enric Camón

Última revisió 14-06-2023 14:18
14/06/2023

L’empresa municipal GUSAM, S.A. ha iniciat el procés de selecció per contractar amb caràcter fix i jornada parcial una persona que desenvolupi les tasques de professor/a de llengües estrangeres (anglès) per al Centre de Formació d’Adults Enric Camón.

Per cobrir possibles necessitats amb caràcter temporal, el procés generarà una borsa de treball amb les persones que no hagin obtingut la plaça i hagin assolit una puntuació mínima total de 8 punts.

Podeu consultar les bases que regulen el procés selectiu i com presentar sol·licituds al web de GUSAM.

El termini per a la recepció de sol·licituds és obert fins al dia 4 de juliol a les 23.59 h.

Per a més informació, podeu escriure al correu martagusam@arenysdemunt.cat.