La Generalitat alerta d'un focus d'influença aviària a Arenys de Mar

Última revisió 21-07-2023 12:10
19/07/2023

La Generalitat de Catalunya ha confirmat l’existència d’un focus d’Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) H5N1 en un xatrac comú (Sterna hirundo) localitzat a Arenys de Mar.

Per aquest motiu, tot i que no és una mesura sanitària obligatòria en aquest cas, com a mesura de precaució s’ha establert una zona de control de tres quilòmetres i una zona de seguiment (de tres a deu quilòmetres) al voltant de la localització de l’au salvatge positiva.

S’estan realitzant visites de control a les explotacions d’aus de corral ubicades en aquestes zones per tal de comprovar-ne les mesures de bioseguretat i realitzar vigilància passiva. No existeix, però, cap restricció de moviment a les explotacions del municipi afectat ni als propers.

A la zona de deu quilòmetres al voltant de la localització del xatrac, s’han adoptat mesures de prevenció de l’entrada del virus de la IAAP a les explotacions d’aus de corral de la zona, com a mínim durant trenta dies des de la confirmació de focus, que es va produir el passat 11 de juliol.

S’estableixen les següents mesures de prevenció:

  • Prohibició d’ús d’aus dels ordres anseriformes i caradriformes com a reclams de caça.
  • Prohibició de cria i manteniment d’ànecs i oques conjuntament amb altres espècies d’aus de corral.
  • Prohibició de la producció i manteniment d’aus de corral a l’aire lliure.
  • Prohibició de donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits on puguin accedir aus silvestres (excepte si estan tractats de manera que garanteixi la inactivació del virus de la IA).
  • Els dipòsits d’aigua situats a l’exterior necessaris per motius de benestar animal quedaran suficientment protegits contra les aus aquàtiques silvestres.
  • Prohibida la presència d’aus de corral o altres tipus d’aus captives en centres de concentració d’animals (definits a l’article 3.7 de la Llei 8/2003), incloent-hi certàmens ramaders, mostres i exhibicions d’aus o altres activitats culturals.

S’insten tots els particulars que mantenen aus de corral per autoconsum que comuniquin aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i es recorda a la ciutadania la importància i l’obligació de notificar qualsevol sospita de la malaltia.

Es considera sospita d’IAAP l’aparició d’algun dels següents signes:

  • Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
  • Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.
  • Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.
  • Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’influença aviària (tos, esternuts, llagrimeig, descàrrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc.).

Podeu trobar-ne més informació en aquesta pàgina i aquest vídeo.