Nou ajut de la Generalitat de Catalunya per a persones afectades per un ERTO o amb contracte fix discontinu

Última revisió 05-07-2021 10:35
05/07/2021

El 5 de juliol s’obre un nou termini d’inscripció per accedir a la línia d’ajuts per a persones afectades per un ERTO, o bé amb contracte fix discontinu i beneficiàries de la prestació extraordinària, com a mínim, un dia del mes de maig de 2021. El termini finalitza el dia 15 del mateix mes de juliol.

Qui pot sol·licitar l'ajut

Les persones treballadores que visquin a Catalunya i es trobin en una d'aquestes situacions:

  • Tinguin un ERTO actiu derivat de la COVID-19, amb suspensió total o parcial del contracte, i que aquest ERTO coincideixi almenys un dia en el període comprès entre l’1 i el 31 de maig de 2021.
  • Siguin titulars de la prestació extraordinària en el cas de fix-discontinu com a mínim un dia entre l’1 i el 31 de maig 2021, o tinguin pendent el reconeixement en el mateix període.

Com se sol·licita

  • Per internet entre el 5 de juliol a les 9 h i fins al 15 de juliol a les 15 h en aquest enllaç.
  • És recomanable que no utilitzeu l'Internet Explorer, ja que pot provocar incidències.
  • L'enviament del formulari d'inscripció al registre és l'únic tràmit que cal fer per sol·licitar l'ajut.
  • Cal tenir un certificat digital o l'idCAT Mòbil.
  • L'ordre d'enviament del formulari no determina la preferència en l'atorgament de l'ajut.

Recordeu que es pot demanar a partir del 5 al 15 de juliol i és necessari tenir un certificat digital o l'idCAT Mòbil.

Per a més informació consulteu aquesta pàgina.