Ordenança de comunicació prèvia d'obres

Última revisió 10-11-2021 08:20
10/11/2021

S’obre un període de vint dies naturals de consulta prèvia perquè els interessats puguin presentar suggeriments o opinions al text de la proposta d’ordenança de comunicació prèvia d’obres.

Podeu consultar la proposta d’ordenança aquí.