Procés de selecció per a la contractació de cap de servei de neteja de GUSAM

Última revisió 08-11-2023 10:48
08/11/2023

L’empresa municipal GUSAM ha iniciat el procés per seleccionar una persona que desenvolupi les tasques de cap de servei de neteja de l’empresa.

La persona seleccionada treballarà a jornada parcial (75% jornada) amb un contracte laboral indefinit amb sis mesos de prova.

Els requisits bàsics per optar a aquest lloc de treball són:

  • Tenir formació de llicenciatura, diplomatura o grau universitari.
  • Acreditar el nivell C1 de llengua catalana, com a mínim.
  • Tenir el carnet de conduir de classe B.

La selecció es farà en tres fases:

  1. Valoració dels mèrits professionals i de formació.
  2. Prova escrita específica de les funcions del lloc de treball.
  3. Entrevista personal.

El termini per presentar candidatures finalitza el 24/11/23.

Podeu consultar les bases específiques que regulen el procés de selecció en aquesta pàgina.