Programa 30 Plus: subvencions a les empreses per contractar treballadors

Última revisió 05-03-2021 10:38
05/03/2021

L’Ajuntament d’Arenys de Munt col·labora amb el Servei d'Ocupació de Mataró en l’oferta del Programa 30 Plus a les empreses del municipi. El programa ofereix una subvenció econòmica per realitzar noves contractacions de treballadors: 1.108.33 € per a cada nou contracte.

Per accedir-hi, l’empresa ha de contractar persones majors de 30 anys, en situació d'atur, dificultats d’accés al mercat de treball i amb l’obligatorietat de realitzar formació per millorar les seves competències relacionades amb el lloc a cobrir.
 

Característiques del programa

 • El contracte de treball ha de tenir una durada mínima de 6 mesos i màxim de 9 mesos, amb un mínim 20 h de jornada setmanal.
 • Terminis per participar-hi:
  1. per a contractes de 9 mesos, hi ha temps fins al 22/4/2021
  2. per a contractes de 6 mesos, fins al 22/7/2021
 • Es pot realitzar qualsevol tipus de contracte excepte els contractes d'interinitat, relleu o substitució de persones treballadores amb reserva de lloc de treball.
 • La retribució ha de ser la corresponent al conveni i a la categoria professional i, en cap cas, inferior al SMI vigent.
 • L’empresa no pot haver acomiadat cap treballador del mateix perfil o categoria professional de forma improcedent o nul·la o per acomiadament col·lectiu per l’òrgan judicial en els 3 mesos anteriors a la subscripció del contracte ni contractar una persona que ja hagi treballat anteriorment a l’empresa. En el cas de les empreses en ERTO, cal consultar-ho.
 • Una mateixa empresa pot acollir fins a 5 contractes subvencionats.


Beneficis per a les empreses

 • Preselecció gratuïta de candidatures que compleixin els requisits del programa. El Servei Local d’Ocupació proposarà a l’empresa les persones candidates adequades al perfil sol·licitat, i aquesta en farà la selecció final entre els candidats preseleccionats pel SLO.
 • Suport en la tramitació de la documentació durant l’execució del programa.
 • Formació gratuïta en competències tècniques (entre 20 i 100 h) vinculada al lloc de treball i segons experiència de la persona contractada.
 • El cobrament de la subvenció el gestiona el SOC, un primer lot del 80% durant els primers mesos de contracte i el 20% a la presentació de la justificació econòmica i resolució de l’expedient per part del SOC.


Característiques de les persones participants

 • S’adreça a persones de 30 anys i més, pertanyents a un dels següents col·lectius:
  1. Persones amb baixa qualificació professional.
  2. Dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere.
  3. Persones nouvingudes en situació de desavantatge laboral.
  4. Persones en situació de risc d’exclusió social.
  5. Persones majors de 45 anys.
 • Totes les persones participants han d’estar en situació d’atur, inscrits/es a l’Oficina de Treball com a no ocupats/des.


Per a més informació, podeu posar-vos en contacte amb l'Ajuntament al telèfon 93 793 79 80 o enviant un correu a mvives@ademunt.cat.
 

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal - Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el marc del Programa SOC30 Plus regulat per Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.