Convocatòria oberta per a la nova subvenció d'Igualtat / Dona / LGBTI

Última revisió 17-06-2022 13:38
17/06/2022

Des de la Regidoria d’Igualtat / Dona / LGBTI s’ha apostat aquest 2022 per la concessió d’una nova subvenció destinada a finançar projectes i activitats d’aquest àmbit.

Aquesta subvenció està destinada a entitats públiques o privades que realitzin projectes o activitats d’interès públic o social amb els objectius següents:

  1. Reforçar i ampliar les accions contra la violència de gènere, la violència masclista, la violència domèstica i LGBTIfòbica.
  2. Fomentar l’empoderament de les dones del municipi amb una participació en tots els espais, nivells de responsabilitat i àmbits de la vida pública.
  3. Promoure una redistribució equitativa dels treballs i dels temps entre dones i homes, tant en l’àmbit públic com privat.
  4. Promoure la coeducació a tots els nivells educatius, fomentant la transmissió de valors lliures d’estereotips i que promoguin la igualtat, la no discriminació i el respecte per la diversitat.
  5. Fomentar la pràctica de l’esport femení i la salut de les dones del municipi.
  6. Sensibilització de la societat arenyenca en matèria LGBTI i en tots els tipus de violència.
  7. Promoure espais de trobada, acompanyament i intercanvi d’experiències, com tallers i xerrades en perspectiva de gènere i LGBTI.

Segons es desprèn de les bases reguladores, se subvencionaran les activitats contra la violència de gènere, l’homofòbia i la transfòbia, i el reconeixement de la diversitat.

Les sol·licituds s’han de presentar a través de la Seu Electrònica. Es podran presentar des del 16 de juny fins al 15 de juliol.

Podeu trobar-ne tota la documentació a la pàgina de subvencions d’Igualtat / Dona / LGBTI.