Dades d'atur de juliol de 2021: segueix baixant l'atur registrat

Última revisió 09-08-2021 08:13
05/08/2021

Aquest juliol continua la tendència de descens de l’atur que es va iniciar al març: hi ha 423 persones aturades, 18 menys que al juny.

Com es pot apreciar al quadre 1, al juliol acostuma a baixar el nombre de persones i quan puja són poques persones, excepte l’any 2020, que hi va haver un increment més destacable.

Dades d'atur juliol 2021

Quant a la variació interanual, aquest és el tercer mes després de la declaració de l’estat d’alarma, en què l’atur baixa respecte del mateix mes de l’any anterior.

Veiem, doncs, que tant en termes mensuals com en termes interanuals la tendència de l’atur és a la baixa.


Gràfic 1: Evolució de l’atur al municipi en els darrers 12 mesos:

Dades d'atur juliol 2021

Observant el gràfic 1, d’evolució de l’atur en els darrers 12 mesos, veiem que el nombre de persones aturades aquest juliol representa la xifra més baixa del darrer any. 

Al mateix gràfic es fa evident la successió d’augments i disminucions de la xifra de persones aturades registrades que s’ha produït en el darrer any lligades a les circumstàncies de la pandèmia, amb dos punts màxims als mesos d’agost de 2020 i de febrer de 2021; des del mes de febrer, la línia que dibuixa les xifres d’atur registrat és clarament descendent i aquest juliol es manté la tendència.

La lectura és molt positiva. A tot Catalunya veiem que aquest juliol hi ha hagut la davallada més intensa des de l’any 1996. Únicament l’any 2019 hi va haver una caiguda més voluminosa, així que ens manté i confirma la tendència dels últims mesos.
 

Atur a Arenys de Munt i els altres àmbits de referència

A la comarca l’atur baixa en 2.063 persones i dels 30 municipis no n’hi ha cap que hagi tingut increments en la taxa d’atur respecte de l’anterior mes de juny.

Respecte del juny, a Catalunya l’atur baixa un 8,4% i a Barcelona baixa un 13,4%, la província amb una reducció més considerable aquest mes de juliol.

Les variacions interanuals a Catalunya, Barcelona i el Maresme també són negatives; és a dir, hi ha menys persones aturades que fa un any.


Quadre 2: Aturats del mes, comparativa territorial i evolució:

Dades d'atur juliol 2021

Els propers mesos de setembre i octubre caldrà valorar si la recuperació és manté o si és deguda al ritme estacional del mercat de treball.


Contractació

Aquestes dades es corresponen als contractes comunicats al SOC per part d’empreses amb lloc de treball al municipi.

Gràfic 2: Evolució de la contractació al municipi en els darrers 12 mesos:

Dades d'atur juliol 2021

Al gràfic 2 es pot veure: 

  1. Que el nombre de contractes indefinits és molt inferior al de contractes temporals.
  2. Els contractes han augmentat considerablement respecte a fa un any (251 contractes més).
  3. Que en la sèrie temporal dels darrers 12 mesos el volum més important de contractes s’ha produït el mes de maig (un total de 605 contractacions).

Cal recordar que a les dades d’atur no hi ha incloses les persones afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació, per no ser considerades dins la classificació d’atur registrat.
 

Font de les dades:
Observatori del Treball i Model Productiu. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya:
• Nota d’atur registrat. Juliol 2021. Data d’actualització: 3/8/2021
• Atur per comarques i municipis. Dades de juliol de 2021. Data d'actualització: 3/8/2021
• Consultes interactives del mercat de treball i relacions laborals. 4/8/2021

Dades d'atur juliol 2021
Dades d'atur juliol 2021