Dades d'atur de maig de 2021: descens important i generalitzat del nombre de persones aturades

Última revisió 08-06-2021 10:03
03/06/2021

Al maig s’ha produït una nova disminució de l’atur per tercer mes consecutiu: hi ha 472 persones aturades, 16 menys que a l’abril. 

Els mesos de maig el nombre de persones aturades acostuma a baixar, com podem veure al Quadre 1, menys l’any 2020, en què les restriccions per fer front a la pandèmia van impactar en l’activitat econòmica.

Quadre 1: Variació mensual de l’atur des del 2014:

Dades d'atur maig 2021

La variació mensual en els últims tres mesos ha estat molt bona, ja que en el que s’ha acumulat des del març hi ha 42 persones menys en situació d’atur.

Quant a la variació interanual, cal destacar que ens trobem amb el primer mes després de la declaració de l’estat d’alarma en què l’atur baixa respecte del mateix mes de l’any anterior. Cal tenir present que el mes de maig de 2020 va ser un dels punts més importants de l’any passat en termes d’atur.

En els cinc mesos que portem de 2021, les diferències interanuals d’atur registrat s’han anat escurçant: 111 persones més al gener, 95 persones més al febrer, 66 al març, 13 a l’abril i, finalment, aquest mes de maig hi ha 27 persones aturades menys que el mes de maig del 2020. 

Veiem, doncs, que tant en termes mensuals com en termes interanuals la tendència de l’atur és positiva.

Gràfic 1: Evolució de l’atur al municipi en els darrers 12 mesos:

Dades d'atur maig 2021

Observant el gràfic 1, d’evolució de l’atur en els darrers 12 mesos, veiem que el nombre de persones aturades aquest maig és el més baix del darrer any. 

Al mateix gràfic es fa evident la successió d’augments i disminucions de la xifra de persones aturades registrades que s’han produït en el darrer any, com a conseqüència dels successius confinaments i desconfinaments de la població, i els tancaments i obertures de l’activitat comercial i dels serveis de restauració.

Finalment, veiem que des del mes de febrer la línia de les xifres d’atur registrat és clarament descendent. 

La lectura és, doncs, molt positiva, perquè, com veurem a continuació, la caiguda de l’atur s’ha produït a la resta d’àmbits del nostre entorn i fins i tot a nivell estatal.
 

Atur a Arenys de Munt i els altres àmbits de referència

L’atur, com dèiem, també ha baixat en els diferents àmbit territorials del nostre entorn.

A la comarca, l’atur baixa en 871 persones, i dels 30 municipis puja només a 2 i es manté igual a 1; als altres 27 ha baixat respecte de l’abril.

Les variacions interanuals a Catalunya, Barcelona i el Maresme també són negatives, és a dir, hi ha menys persones aturades que fa un any per primera vegada des de la pandèmia, però encara no estan als nivells d’abans de la crisi sanitària.

Quadre 2: Aturats del mes, comparativa territorial i evolució:

Dades d'atur maig 2021

Vistes aquestes dades, podem esperar que en els propers mesos la reactivació de l’oci, la restauració, el turisme i l’hostaleria faran que a Catalunya, quant a l’atur, la situació millori progressivament.

Cal recordar que en les dades d’atur no hi ha incloses les persones afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació, per no ser considerades dins la classificació d’atur registrat. 

També cal recordar que els ERTO s’han vist allargats fins al mes de setembre.


Font de les dades: 
Observatori del Treball i Model Productiu. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya:
• Nota d’atur registrat. Maig 2021. Data d’actualització: 2/6/2021.
• Atur per comarques i municipis. Dades de maig 2021. Data d'actualització: 2/6/2021.